ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2563 ในวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนการใช้เงินกองทุนฯ ออกเป็น 3 แผน คือแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 5,000ล้านบาท แผนพลังงานทดแทน 4,700ล้านบาทและแผนบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน […]
กฟผ.กับปตท.ได้ข้อยุติในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว ฉบับใหม่ (สัญญา Global DCQ) ระหว่างกันแล้ว ภายใต้เงื่อนไขที่จะแบ่งสัดส่วนให้กฟผ.เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)ในสัญญาระยะยาวได้เองในส่วนของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ที่สร้างใหม่(ทดแทนโรงเดิม) กำลังการผลิตรวม 2,100เมกะวัตต์ ที่จะจ่ายไฟเข้าระบบในปี 2569และ2570  ในขณะที่โรงไฟฟ้าสร้างใหม่โรงอื่นๆ ของ กฟผ. จะให้ปตท.เป็นผู้จัดหาเชื้อเพลิงระยะยาว เพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศ โดยจะมีนัดประชุมบอร์ดกฟผ. 26 ธ.ค. […]
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยัน กฟผ. จะได้สิทธิ์ในการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่เป็นสัญญาระยะยาว เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ในสัดส่วนที่เหมาะสม ในขณะที่การจัดหาก๊าซเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เป็นบทบาทของ ปตท. โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก  ด้านแหล่งข่าวกระทรวงพลังงานระบุ การลงนามในสัญญาก๊าซธรรมชาติระยะยาวระหว่าง กฟผ.และปตท. หรือสัญญาGlobal  DCQ  จะยกยอดไปลงนามในต้นปีหน้า โดยระบุสัดส่วนให้ […]
เปิดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2563-2567) ของกลุ่มบางจากใน 6 ธุรกิจ ตั้งเป้าลงทุน 50,000 ล้านบาท  โดยกว่าร้อยละ 60-70 เน้นลงทุนด้านไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ตั้งเป้าขยายกำลังผลิตถึง 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 2567  พร้อมวางกลยุทธ์ 4Es […]
นายกรัฐมนตรี ควง รัฐมนตรีพลังงาน ชวนประชาชนเติมน้ำมันดีเซล B10 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งเป้ายอดการใช้ทะลุ 50 ล้านลิตร กลางปี 2563 วันนี้(24ธ.ค.2562 )ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 […]
สำนักงาน กกพ.เผยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)เมื่อวันที่ 16ธ.ค.ที่ผ่านมา ยังไม่พิจารณาวาระการขอเลื่อนผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ(SCOD) ที่มีกำลังผลิตรวม300เมกะวัตต์  แม้จะผ่านความเห็นชอบจาก กบง.มาแล้วก็ตาม  ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการที่ขอเลื่อนSCODโดยที่ไม่มีเหตุสุดวิสัย อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 16 […]